Podaj liczbę do spotęgowania oraz wykładnik
Liczba:
Wykładnik: