Podaj ilość liczb do wylosowania
Ilość:

Podaj zakres losowania
Od:
Do:

Czy liczby mają być unikalne? (domyślnie: Tak)
Tak
Nie