Podaj współrzędne punktu T (teodolit):

Dziennik pomiaru sytuacyjno-wysokościowego metodą biegunową
Cel do punktu nr Wys. sygn. Kąt poziomy Odległość pozioma Przewyższenie Współrzędne
s g c d h X Y H